www.bartog.si ali www.superguma.si in OSVOJI VIKEND PAKET Z AUDI A1«

 

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

 Kdo lahko sodeluje

 V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 18 let, ki opravijo nakup letnih pnevmatik za osebna vozila, minimalno 4 kose, znamke VREDESTEIN na spletni strani www.bartog.si in www.superguma.si .  Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorja nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pravilna sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

-  Sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre,

-  Izpolnjen kupon pošljejo na -email naslov: info@bartog.si

- V obrazec vnesejo svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter veljaven e-poštni        naslov,

- Kupon je veljaven, ko je blago plačano.

 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 01. aprila 2018 od 00.00 naprej do 31. maja 2018 do 12.00 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu nagradne igre, ne bodo upoštevani in vključeni v nagradni žreb.

Glavna nagrada

-          Uporaba osebnega avtomobila znamke AUDI A 1, letnik 2017, 1.0 TFSI, 70kW.

-          Prevzem v petek, 01.06.2018 med 15:00 in 16:00 uro in vrnitev na prevzemno mesto v ponedeljek, 04.06.2018 do 09:00 ure.

Izplačilo nagrade v denarju ni mogoča. Organizatorji nagradne igre niso materialno, moralno ali kazensko odgovorni za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrajenec ob prevzemu bo podpisal pogodbo o najemu vozila.

Žrebanje

Srečnega nagrajenca bomo izžrebali v četrtek, 31. maja 2018 ob 13.00 uri in ga objavili na naši spletni strani www.bartog.si in www.superguma.si ter na FB profilu organizatorja.

Žrebanje bomo izvedli na sedežu podjetja Bartog d.o.o. Trebnje ,Obrtniška ulica 18,  8210 Trebnje. Žrebanje vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Žrebanje bo potekalo v živo na družbenem omrežju Facebook. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Podelitev nagrade

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti. Dodatno bo nagrajenec o nagradi obveščen tudi s telefonskim klicem na mobilno telefonsko številko, ki jo je pustil ob prijavi. Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade ter objavi na spletni strani in družbenih omrežij. Nagrajenec bo moral tudi med uporabo nagrade posneti kratek video posnetek in nekaj fotografij, katere bomo uporabili za marketinške namene. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in se s tem strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte) v roku 3 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada podeli naslednjemu izžrebancu . Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. L. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacijo dohodnine od prejete nagrade. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko v roku 5 dni po žrebu, sicer ni upravičen do nagrade.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator storitve se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretji osebi in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1. Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

- Ime in priimek

- Stalni naslov

- Elektronski naslov

- Kontaktno telefonsko številko

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator, Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje, kot upravljalec osebnih podatkov,  podatke, ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

- Izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

- Obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja nagrajencev;

- Objava nagrajenca na spletni strani nagradne igre;

- Objava nagrajenca v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem    sodelujočim;

 

Odgovornost

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je vedno objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.

Pritožbe

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail info@bartog.si ali na kontaktni telefon organizatorja 07/3462-400. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu z pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

 Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bodo mogli vplivati, prekinejo nagradno igro in spremenijo splošne pogoje, razveljavijo posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji pričnejo ponovno ali se odločijo, da bodo nagradno igro prekinili in nagrade ne bodo podelili. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novem mestu

 V Trebnjem 30.03.2018