Garancija

Garancijska izjava za pnevmatike

Garancijska izjava

Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, Trebnje jamči za lastnosti in brezhibno delovanje pnevmatik v garancijskem roku enega leta, če se bo uporabnik ravnal po tehničnih navodilih. Garancijska izjava oz. jamstvo se nanaša na izdelavo in material oziroma zasnovo za prvo življenjsko dobo (do zakonsko določene minimalne globine profila) za pnevmatike, ki jih je podjetje Bartog d.o.o. Trebnje prvič dalo v promet na območju republike Slovenije. Garancija velja na območju Slovenije in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Bartog d.o.o. Trebnje zagotavlja servisno vzdrževanje in možnost dobave enakovredne pnevmatike 3 leta po poteku garancijske dobe. Garancija začne teči z dnevom prodaje oz. izročitve pnevmatike potrošniku. Garancija se lahko uveljavlja s popolno izpolnjenim in potrjenim garancijskim listom oziroma z originalnim računom za kupljene pnevmatike.

Garancija ne velja v primerih

 • nepopolno izpolnjen, nepotrjen garancijski list, brez predložitve originalnega računa o nakupu,
 • izdelke, poškodovane zaradi nepravilnega skladiščenja izven skladišča,
 • kakorkoli naknadno obdelane izdelke,
 • nestrokovno narezane tovorne plašče,
 • lastnosti plašča, ki so neposredna posledica strukturnih sprememb kot npr. popravilo pnevmatike,
 • tubeless TL plašče za potniška vozila, če so v plašče vstavljene zračnice,
 • plašče, na katerih ni identifikacijskih oznak (serijska številka, polna DOT oznaka,...), razen če ni drugače določeno,
 • moto, potniške, poltovorne in tovorne plašče brez ECE oznak o homologaciji,
 • plašče, ki se ne uporabljajo v skladu z deklariranimi lastnostmi (indeks nosilnosti, indeks hitrosti, tlak, namembnost,...) in pogoji uporabe,
 • plašče poškodovane zaradi zunanjih vplivov (nepravilna montaža in demontaža, mehansko stanje vozila, namontirane verige, snežne gozdarske, zaščitne),
 • trganje in luščenje površine oz. poškodbe kot posledico neustrezne uporabe pri vseh plaščih,
 • tovorne plašče, pri katerih deformacija - zavitost noge presega 7 mm,
 • normalno obrabo izdelkov,
 • motnje v vožnji, ko je teklana plast obrabljena že več kot 10 % ali če so motnje v vožnji posledica poškodovanih kolesnih obročev ali stanja vozila,
 • motnje v zvezi z obrabo: hitra, neenakomerna (enostranska, ramenska, sredinska, stopničasta, žagasta, diagonalne izjede, ...) in posledično tresenje, šum, hrup, ...
 • neravnosti na boku (vbokline, izbokline, valovitost), ko je tekalna plast obrabljena že več kot 10 %, ali če je od dneva nakupa preteklo več kot eno leto,
 • neravnosti na boku pri tovornih plaščih, plaščih za kmetijske in delovne stroje,
 • izdelke, ki so bili vgrajeni in uporabljeni v nasprotju s tehničnim navodilom za uporabo,
 • izgubo časa, neprijetnosti in škodo, ki jo je kupec utrpel, ker izdelka ni mogel uporabljati

Vse garancijske zahtevke je potrebno vložiti na reklamacijskem obrazcu, ki ga podpiše lastnik (uporabnik) izdelka ali njegov pooblaščeni zastopnik. Vse zahtevke mora preučiti pooblaščeno osebje BARTOG d.o.o. Trebnje oziroma od njega pooblaščeni prodajalci (servisi). Izdelki, ki zaradi zavrnjenega garancijskega zahtevka niso zamenjani z novimi, se vrnejo lastniku na njegove stroške.

Tehnično navodilo za uporabo pnevmatike

 1. Upoštevajte zakone in ostale predpise, predvsem pa Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17, 25.02.2000).
 2. Pri nakupu izberite pravilno pnevmatiko. Navodila daje praviloma proizvajalec vozila (ki določa dimenzijo, nosilnost, hitrostni razred, polnilni tlak, dimenzijo platišča itd.).
 3. Pnevmatiko mora montirati usposobljena oseba. Monter mora uporabljati ustrezna orodja, pred montažo mora obe nogi plašča in platišče premazati z ustreznim namenskim premazom. Pri plaščih brez zračnice (tubeless) je pred montažo ventila potrebno premazati tudi ventil.
 4. Plašče montirajte vedno le na ustrezna, čista in nepoškodovana platišča. Plašči brez zračnice (tubeless) se montirajo brez zračnice samo na platišča, ki so predvidena za tako montažo.
 5. Pri vgradnji novih plaščev brez zračnic (tubeless) obvezno zamenjajte ventil. V nove plašče, ki morajo biti opremljeni z zračnico (in ščitnikom), dajte vedno nove zračnice (in ščitnike) predpisanih dimenzij. Ventil, zračnica in ščitnik so za varnost in uporabnost enako pomembni kot plašč in so namenjeni enkratni uporabi. To še posebej velja za zračnice, ker se te raztegnejo in se pri ponovni vgradnji nagubajo. Za poškodbe na plašči, ki bi bile posledica defekta zračnice (in ščitnika) drugega proizvajalca, ne jamčimo.
 6. Pri montaži je potrebno kolesa dinamično uravnotežiti in to ponoviti vsakih 5 do 7 tisoč km, pri zelo hitrih vozilih pa še pogosteje. Pri zelo občutljivih vozilih je potrebno dodatno uravnotežiti kolesa na vozilu.
 7. Plašče polnite do tlaka, ki ga je predpisal porizvajalec vozila. Če teh podatkov ni, upoštevajte polnilne tlake proizvajalca pnevmatike. Tlak v plaščih kontrolirajte vsakih 14 dni oz. po potrebi. Posebej opozarjamo na kontrolo tlaka na notranjih pozicijah dvojnih koles. Zlasti prenizek tlak v plašču povzroča trajne in predvsem notranje poškodbe plašča. Z zelo zmanjšanim tlakom ali celo brez tlaka v plaščih tudi v primeru defekta, ne smete voziti niti na krajših razdaljah.
 8. Podatki za polnilni tlak veljajo za kontrolo hladnih plaščev. Za pnevmatiko za osebna vozila so potrebni naslednji popravki:
  • če je v nujnih primerih treba kontrolirati segrete plašče, ne izpuščajte zraka, polnilni tlak mora biti za 0,2 do 0,3 bara višji od predpisanega (ki velja za hladne plašče). Ob prvi priložnosti, ko so plašči hladni, uravnajte tlak,
  • za vožnje na avtocesti zvišajte tlak v plaščih za 0,2 bara nad predpisanim,
  • pri vleki počitniške prikolice povečajte pritisk v plaščih na zadnji osi za 0,5 bara.
 9. Plašči se starajo zaradi fizikalnih in kemičnih procesov, kar vpliva na njihovo uporabnost. To velja tudi za nerabljene ali malo rabljene plašče. Zato priporočamo da:
  • po 6 letih uporabljate samo tiste plašče, ki so bili prej stalno v uporabi v normalnih pogojih,
  • plašče na kravan prikolicah zamenjajte po 6, najkasneje po 8 letih,
  • rezervno kolo starejše od 6 let uporabite samo v sili.
 10. Na cestišču se kar najbolj izogibajte ostrim predmetom, robovom, udarnim jamam, luknjam in podobnim oviram. Če se jim ne morete izogniti, jih prečkajte z minimalno hitrostjo in čim bolj pravokotno.
 11. Da bi se plašč enakomerno in na vseh kolesih enako obrabljal, mora biti vozilo tehnično brezhibno. Posebej so pomembne nastavitve podvozja (optika), ležaji, amortizerji, vzmeti, obračalni mehanizem in zavorni sistem.
 12. V kolikor proizvajalec vozila ne daje navodil o menjavi koles zaradi enakomerne obrabe, priporočamo vsakih 5.000 - 7.000 km zamenjavo pnevmatik naprej - nazaj tako, da ostanejo na isti strani oz. ohranijo isto smer vrtenja.
 13. Če med vožnjo občutite močnejše tresenje, se takoj vrnite k serviserju (vulkanizerju), da ugotovi vzrok.
 14. Naši izdelki naj bodo skladiščeni v zaprtih prostorih (brez direktne sončne svetlobe), suhih prostorih brez olj, naftnih derivatov in ostalih kemikalij in ne v bližini grelnih teles ter strojev, ki iskrijo.

Nasveti uporabnikom

Pri nakupu samo dveh pnevmatik namestite manj obrabljene pnevmatike na zadnjo os ne glede na pogon. Če je tlak za 20 % manjši od predpisanega, se zmanjša število prevoženih kilometrov za približno 30 %, hkrati se poveča tudi poraba goriva. Obraba pnevmatike pri hitrosti 120 km/h je dvakrat večja kot pri 70 km/h. Večkrat preglejte, če plašči nimajo izboklin ali zarez, še posebej takrat, ko ste zapeljali preko ostrih robov (luknja, kamen, pločnik, robnik, udarna jama, hitrostna ovira, ...). Poškodbe namreč lahko postanejo vidne tudi po večjem številu prevoženih kilometrov.

Pooblaščeni servis

BARTOG d.o.o. Trebnje
Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje
t: 07 34 62 400,
f: 07 30 45 701