Staranje pnevmatik Continental izjava za javnost

Staranje pnevmatik Continental izjava za javnost


Življenjska doba novih, nerabljenih pnevmatik za osebna in kombinirana vozila.

V zadnjem času se o starosti pnevmatik veliko govori. Menja strokovnjakov, novinarjev in splošne javnosti se pogosto razlikujejo. Radi bi predstavili mnenje družbe Continental AG o tem vprašanju.


Zaradi stalno prisotnih kemijskih in fizikalnih procesov v pnevmatiki, prihaja do njihovega staranja. V vsakem primeru ti procesi v pravilno skladiščenih pnevmatikah potekajo zelo počasi. Družba Continental AG priporoča, naj za skladiščenje pnevmatik poskrbijo poklicni strokovnjaki ali pa naj bodo shranjene v primernem okolju.


Če so pnevmatike skladiščene v priporočenih pogojih (in sicer v hladnem in suhem prostoru, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo, kemikalijami in vplivi ozona), bodo pnevmatike ohranile svoje lastnosti skozi vso življenjsko dobo.


Teden in leto proizvodnje pnevmatike sta navedena na njeni bočni steni za simbolom "DOT". Družba Continental AG potrjuje, da se primerno skladiščene in nerabljene pnevmatike lahko prodaja kot nove do njihovega petega leta starosti.


Garancijski rok začne teči z datumom nakupa pnevmatike. Družba Continental AG potrjuje, da se pnevmatike za osebna vozila lahko uporablja do starosti 10 let, če so bili upoštevani vsi priporočeni pogoji za njihovo skladiščenje.


Spletna stran: www.continental-pnevmatike.si


Letak staranje pnevmatik Continental